OAI Kreis Holding GmbH acquires Löwen-Apotheke Frick AG.